Czym jest Odnowa w Duchu Świętym?

Jak powstawała...

Na początku XX w. w kościołach protestanckich dało się zauważyć charyzmatyczne ożywienie, które w latach 60. zaowocowało powstaniem w Kościele katolickim pierwszych grup Odnowy Charyzmatycznej. Dziś już miliony chrześcijan różnych wyznań doświadczyło "chrztu w Duchu Świętym".

Więcej...


Modlitwa Jabesa

"A Jabes wołał do Boga Izraela tymi słowy: 
Obyś mi prawdziwie błogosławił
i poszerzył moje granice,
oby ręka twoja była ze mną
i obyś zachował mnie od złego,
aby mnie ból nie dotknął.
I Bóg spełnił jego prośbę" - 1Krn 4:10
 

Jeśli chcesz poznać głębie modlitwy Jabesa - opisaną w książce "Modlitwa Jabesa" , której autorem jest Bruce Wilkinson odwiedź blog, w którym znajdziesz krótkie streszczenie książki i świadectwo modlitwy: https://uczenchrystusa.blogspot.com/p/modlitwa-jabesa.html

 

A tu znajdziesz świadectwo ojca Józefa Witko dot. modlitwy Jabesa:

https://www.franciszkanska3.pl/Modlitwa-Jabesa,a,10362


Do pobrania

 

Podróż_przez_biblię
rozmiar 706 kB
materiały ze strony jezus.pl
Najwazniejsza-rzecz-w-życiu 

rozmiar 4,3 MB
materiały ze strony jezus.pl